NIP 115
NAMA LENGKAP Dr Hj Umi Chaidaroh
JENIS KELAMIN PEREMPUAN
MATA PELAJARAN Ushul Fiqh dan Ilmu Tafsir
JENIS STAFF GURU
KEMBALI