Penerima Beasiswa Penuh Universitas Al Azhar 2017

Muallimin Online,
Setelah mengikuti tes wawancara sebagai penerima beasiswa penuh belajar di Universitas Al Azhar Cairo Mesir dari Kemenag RI yang diselenggarakan oleh Madrasah, akhirnya terpilih satu orang siswa dari 10 (sepuluh) siswa-siswi terbaik lulusan 2017.

Satu orang penerima beasiswa penuh tersebut adalah atas nama Jijay Zainal Arifin. Ketetapan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Madrasah Muallimin Muallimat 6 Tahun Tambakberas Jombang Tentang Penerima Beasiswa S1 Al Azhar Cairo Tahun Pelajaran 2016/2017.

Surat Keputusan yang bernomor: M.03/PP00.BU/SK-5/271/2017 tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah satunya adalah untuk menjamin kepastian dan ketertiban administrasi Madrasah dan berdasarkan prinsip keadilan.

Disamping Jijay Zainal Arifin, dalam Surat Keputusan tersebut juga disebutkan Cadangan yang berjumlah 4 (empat) nama. Cadangan I atas nama Fina Faizah, Cadangan II atas nama Hamzah Assad Abdul Jabbar, Cadangan III Ahmad Lutvan Habiburrahman dan, Cadangan IV Fauziah Wahzuni.

Bagi penerima beasiswa, dalam Surat Keputusan tersebut, diberi kesempatan untuk segera melengkapi administrasi yang diperlukan, dan apabila penerima beasiswa tidak mengambil hak-nya, maka selanjutnya yang berhak mendapatkan adalah Cadangan I dan seterusnya. (ma)

Be Sociable, Share!

Add a Comment