Masa-masa Ujian Kenaikan Kelas

Ujian KK
Muallimin Online,
Sejak hari ini, Rabu (18/05/2016) sampai Selasa (31/05/2016) siswa-siswi Muallimin Muallimat Enam Tahun Bahrul Ulum Tambakberas Jombang menjalani masa-masa mengikuti Ujian Kenaikan Kelas (UKK). Pada Rabu (18/05) siswa-siswi mengiktui ujian lisan baca kitab, dan selanjutnya ujian tulis.

Menurut Humasy Madrasah, Maksum Chudlori, S.Ag, ujian dilaksanakan sebelum bulan puasa Ramadhan masuk. “Sebelum bulan Ramadhan semua ujian selesai dilaksanakan. Baik ujian lisan maupun ujian tulis”.

Adapun materi ujian lisan adalah kitab Fathul Qorib dan Attahrir, serta Bulughul Maram untuk kitab hadistnya.

“Kami berharap kepada semua wali murid untuk mendoakan putra putrinya, agar dalam mengikuti Ujian ini bisa diberi kemudahan dan kelancaran”, katanya.

Be Sociable, Share!

Add a Comment