Category: Artikel

Macam-macam Jual Beli

Salah satu pokok bahasan dalam hukum Islam (Fiqh) adalah tentang jual beli (bai’). Dalam kitab Fathul Qorib Al Mujib, karya Syech Muhammad Bin Qosim al Ghozi, bab jual
Read More