Author: admin

JAS MERAH BU

(Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah Bahrul Ulum) “Sejarahlah yang memberitahu kepada kita siapa sebenarnya kedua orang tua kita. Siapa nama kakek nenek kita. Sejarah jugalah yang memberitahu kepada kita
Read More

Pengelolaan Zakat Kontemporer

DESKRIPSI MASALAH Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang harus dipenuhi oleh orang-orang (kelompok) muslim yang kaya yang mempunyai harta dalam batas 1 nishob (seukuran emas 96
Read More

Ijab Kabul Nyentrik

Deskripsi masalah Cinta memang tak mengenal usia, sehingga untuk urusan yang satu ini, tidak ada istilah “yang muda yang bercinta”. Mungkin inilah ungkapan yang tepat untuk mendeskripsikan Kang
Read More

Mengenal Para Imam Madzhab

Oleh: M. Ma’shum, S.Ag (Pengajar di Muallimin) Di kalangan jama’ah Nahdlatul Ulama, atau lebih dikenal dengan sebutan kalangan Nahdliyin, Imam Madzhab yang menjadi panutan mereka dalam bidang Fiqh
Read More

Zakat Tanaman Diganti Uang

Apakah boleh zakat tanaman seperti padi diganti dengan uang? Muslim, Sampang. JAWAB: Menurut Mazhab Syafi’i, zakat tanaman seperti padi tidak boleh ditunaikan dalam bentuk uang, harus dikeluarkan barangnya.
Read More

Oleh-oleh Dari NU Expo 2012

Madrasah Mu’allimin Mu’allimat bersama Yayasan PPBU meramaikan expo NU 2012 pada tanggal 26 – 29 Januari 2012 mengikuti NU Expo 2012.  Acara ini diadakan oleh HPN (Himpunan Pengusaha
Read More